1. חוויות מתנה

Box4u מנפיקה אריזות מתנה עם שובר ללקוחותיה דרך אתר האינטרנט שלה. כל שובר מהווה הזדמנות להציע חוויה מתאימה למקבל השובר. ובכל זאת, אם הנמען יעדיף חוויה אחרת, השובר יכול גם להימשך על ידי הנמען למגוון פעילויות אחרות. אמנם נעשה כל מאמץ להבטיח שהתיאורים והתמונות הכלולים באתר, בשוברי המתנה ובקטלוג הם שיקוף אמיתי של האירועים שלגביהם ניתן לממש את השובר, אך אלו אינם מהווים חלק מחוזה. אם ביצירת קשר עם המפעיל למימוש השובר שלך, אתה מרגיש שהפעילות המתקיימת כבר לא מיוצגת במתואר בפעילות המוצגת באתר Box4u, Box4u תציע אפשרויות מימוש חלופיות עבור השובר או תזכה את מחיר הרכישה. לאחר שהוזמן תאריך ספציפי, אתה תהיה מחויב אוטומטית לתנאים וההגבלות שיש למפעיל החוויה. אנא שימו לב כי החוויות עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. זה לא משפיע על הזכויות הסטטוטוריות שלך.

2. מחירים

המחירים נשמרים מדי יום ונכונים למיטב ידיעתנו. במקרה של טעות בתמחור, נשתדל להודיע לרוכש על הטעות תוך שבעה ימים מביצוע רכישת המוצר או השובר/מימוש השובר, כמו כן נאפשר לנמען לקבל החזר מלא כנגד השובר או לבחור לשלם את ההפרש הנוסף במחיר. קבלת ההזמנה והשלמת ההתקשרות בינך ובינינו יתבצעו במשלוח אליך של המוצרים שהוזמנו. ניתן לממש קודי הנחה לקידום רק כנגד מוצרים וחוויות נבחרים של Box4u.

3. זמינות

Box4u מוכרת שוברים אשר תקפים לשנים-עשר חודשים מתאריך ההנפקה (אלא אם צוין אחרת). כל נמען רשאי להזמין את התאריך המועדף עליו לחוויה שבחר. החוויות שבגינן ניתן לממש שוברים כפופות לזמינות ובמקרים מסוימים בכפוף לתנאי מזג האוויר ביום. כדי למנוע אכזבה, אנו ממליצים להזמין את החוויה, שבגינה ימומש השובר, זמן רב מראש ולא לארגן נסיעות או לינה עד שהמפעיל יאשר את ההזמנה. המוצרים כפופים לזמינות. אם לא נוכל לספק את המוצרים, נודיע לך על כך בהקדם האפשרי.

4. הזמנה

נא לא להגיע למקום החוויה למימוש שובר המתנה שלך מבלי לבצע תיאום מראש עם המפעיל. עליך לבקר בכתובת https://box4u.co.il/he/hplt-swbr  ולפעול לפי ההנחיות לארגון החוויה שלך. Box4u לא תישא באחריות לכל עלויות שיגרמו אם לא תעקוב אחר התהליך המפורט בתנאים והגבלות הללו ובחבילת השוברים שלך.

5. משך האירוע

פרטי משך האירוע הניתנים באתר ושובר המתנה ישמשו כמדריך בלבד. רוב האירועים יהיו ימים 'פתוחים', כלומר גם אנשים אחרים מהציבור ייקחו חלק. אירועי 'יום פתוח' יכולים להיות עם אנשים אחרים. המידע באתר ובשובר שלנו נועד כאינדיקציה למה לצפות במפגש מימוש השובר שלך. מכיוון שניתן לממש שוברי Box4u בתמורה לחוויות מרובות מקומות, משך מפגשים, סדר יום, כלי רכב בשימוש, מספר משתתפים וגורמים אחרים ספציפיים לאותה חוויה עשוי להשתנות ממקום למקום. עיכובים, צמצומים ותקלות אינם בשליטתנו, ולכן לא ניתן לשאת באחריות.

6. בטיחות

ביצוע פעילויות אלה עשוי להיות כרוך בסיכון אישי מסוים. באירועים מסוימים ייתכן שתידרש לחתום על כתב ויתור ביום, אנא קרא את המסמכים הללו בעיון. ייתכן שחלק מהפוליסות הפרטיות לא מכסות חלק מהחוויות שבגינן ניתן יהיה לממש את השוברים שלנו. אנא בדוק עם המפעיל ועם המבטח שלך זמן רב לפני יום מימוש השובר. שימו לב שמפעילים בדרך כלל דורשים מהמשתתפים לציית לנהלי הבטיחות שצוינו. אנא הקשיבו ושימו לב אם הם מבקשים מכם לעשות משהו - זה בדרך כלל למען ביטחונכם.

 

7. תוקף והרחבות

רוב שוברי המתנה שלנו תקפים לשנים עשר חודשים מתאריך ההנפקה, אלא אם צוין אחרת. יש להזמין את כל השוברים לפני תאריך התפוגה שעל השובר. שובר ייחשב כבלתי תקף אם הוא לא מעודכן (תאריך התפוגה מצוין בבירור על השובר). אם אתה צריך קצת זמן נוסף כדי להזמין את השובר שלך, אנו מציעים הרחבות מהירות וקלות. התקשר לשירות הלקוחות שלנו כדי להאריך את תוקף השובר שלך במספר זה: 03-687-1228.

 

8. בחירת החוויה הנכונה

לרבות מהחוויות חלה הגבלה כלשהי; הגבלות אלו אינן נקבעות על ידינו אלא על ידי המפעיל האישי. הגבלות אלו יכולות לכלול מגבלות גיל, מין, בריאות, פיזיות וגודל. אם אינך בטוח במידת ההתאמה של אירוע מסוים, אנא צור איתנו קשר עם שאלתך ואנו נייעץ לך בהתאם.

 

9. תלונות

הדרך הקלה ביותר לפתור את כל הבעיות שאתה עלול להיתקל בה היא לדבר עם המפעיל של החוויה. הם יבטיחו שכל בעיה תתוקן. אם אתה עדיין לא מרוצה, אנא צור קשר איתנו באינטרנט עם שמך, מספר שובר ותיאור מלא של תלונתך, כולל כל התמונות התומכות שעשויות לעזור לנו לטפל בעניין מול המפעיל. אנא זכור כי למפעיל תהיה הזדמנות להגיב גם כן. אם תלונתך מתייחסת לכל עניין אחר מלבד איכות החוויה עצמה. אנא צור איתנו קשר כאן.

10. ביטולים

ביטול עסקת אריזה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א -2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981. ביטול ודחיית מועד מימוש החוויה, ברגע שאתה מזמין תאריך ספציפי עם מפעיל, אתה מחויב לתנאים וההגבלות שלו לגבי ביטולים. לאחר שהמפעיל אישר תאריך, לא ניתן לשנות תאריך זה אלא אם כן המפעיל מסכים לשינוי. כאשר מפעיל אינו יכול לשנות תאריך, לא ניתן יהיה להנפיק החזר. במקרה הבלתי סביר שאחד המפעילים שלנו יצטרך לבטל את החוויה לאחר שהזמנתם תאריך, הם יפנו אליכם. עם זאת, אנו ממליצים בחום ליצור קשר עם המפעיל יום לפני היציאה לחוויה שלך. במקרה של ביטול, Box4u לא תישא באחריות לעלות אובדן דמי ביטוח, הוצאות נסיעה, עלויות אירוח בהזמנה מראש או כל עלויות אחרות שנגרמו.

11. מפעילים ואחריות

בעת מימוש השובר והזמנת חוויה עם מפעיל, תתקשר בהסכם נפרד עם המפעיל. אתה תהיה מחויב לתנאים וההגבלות שלהם, לרבות כל הגבלה שהוטלה על ידי אותו מפעיל. Box4u ביקשה לבחור מפעילים מנוסים מאוד של חוויות של 'פעם בחיים'. עם זאת, Box4u אינה יכולה להיות אחראית לתקני הבטיחות או לאיכות או מסירת החוויה, או לכל אובדן או נזק שייגרם לך בעת השתתפותך בחוויה אשר המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לה. ברכישת שובר של Box4u והזמנת חוויה עם ספק, אתה מאשר שהחוויה שלגביה ימומש השובר תלויה בגורמים מסוימים שאינם בשליטתה של Box4u. אתה גם מסכים שלא Box4u ולא כל מפעיל יהיו אחראים לביטול, דחיה או שינוי של כל חוויה מסיבות שאינן בשליטתה הסבירה, לרבות סיבות הקשורות למזג האוויר, כשל מכני, שינויי מיקום או כל דבר אחר. אנו לא מבצעים כל בדיקה טכנית של ציוד, מתקנים או שירותים כדי למזער את הסיכון האישי. אם מכונות מכניות מתקלקלות, עליך לבקש מהמפעיל תחליפים סבירים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הכוללת של Box4u לכל תביעה שהיא בקשר לשובר Box4u או כל חוויה שלגביה מימוש שובר תהיה מוגבלת למחיר ששולם עבור שובר החוויה. ניסינו להבטיח שהתיאורים והתמונות המשמשים בכל החומר השיווקי מדויקים. עם זאת, תמונות נועדו לתת מושג כללי על החוויה המתוארת ואינן מהוות חלק מכל חוזה בין הרוכש ו/או מקבל השובר לבין Box4u.

 

12. צופים

רוב המפעילים יאפשרו לכם להביא צופים שיצפו בכם משתתפים בחוויה שבחרתם. בעת מימוש השובר שלך והזמנת התאריך שלך, אנא הודע למפעיל שברצונך להביא אנשים אחרים. מפעילים מסוימים עשויים לבקש תשלום סמלי עבור הצופים. הצופים נדרשים לעמוד בתנאים ובציפיות ההתנהגות של המפעילים. כל צופים הנחשבים תחת השפעת סמים או אלכוהול לא יורשו להיכנס למקום.

 

13. גמישות מלאה

שוברי Box4u גמישים לחלוטין וניתן להשתמש בהם עבור כל מגוון החוויות הזמינות בקטלוג או באתר. ניתן לבחור חוויות אלטרנטיביות בכתובת

https://box4u.co.il/he/hplt-swbr  . במידה ואתם צריכים להאריך את תוקף השובר, ניתן לעשות זאת תמורת דמי ניהול רגילים של 50 ₪.

 

14. משלוח

המשלוח יכול להתבצע באמצעות שירותי דואר ישראל או שליח (העמלות יופיעו ברגע הקופה), וניתן לאסוף מוצרים ללא תשלום בכתובת משרדנו בתל אביב: חיים בן עטר 19.

 

15. החזרים

אנו שמחים לבצע החזרים כספיים על שוברים שאינם בשימוש שנרכשו ישירות מ-Box4u תוך 60 יום מרגע הרכישה. ברגע שאתה או הנמען הזמנת חוויה אצל המפעיל, אתה מחויב לתנאים וההגבלות שלו. אנא ידעו את עצמכם לאלו בעת ביצוע ההזמנה. כל ההחזרים יבוצעו לאדם שרכש את השובר והם יוחזרו ישירות באמצעות שיטת התשלום המקורית. אם הדבר לא יתאפשר מכל סיבה שהיא, ההחזר יינתן בהעברה בנקאית או בהמחאה. כל ההחזרים מעובדים בסוף החודש ולוקחים בין 5 ל-10 ימי עבודה כדי להופיע בחשבון של הרוכש. כדי לבקש החזר, אנא התקשר לצוות שירות הלקוחות הידידותי שלנו בטלפון 03-687-1228 ובחר באפשרות של 'שובר לא רצוי' כדי לדון באפשרויות שלך.

 

16. שוברים

כל השוברים שהוזמנו לפני מועדי הפסיקה הספציפיים ביום חול למשלוח בדואר ישראל מחלקה ב' יישלחו באותו יום עבודה (לא כולל חגים). ניתן לבקש משלוח למחרת (למשלוח בישראל בלבד) בתוספת תשלום. איננו יכולים לשאת באחריות לכל הפסד שנגרם כתוצאה מעיכוב בדואר. שובר המתנה אינו תקף אם הושחת. Box4u אינה מקבלת אחריות על שוברי מתנה שאבדו או נגנבו. נא לשמור את השוברים במקום בטוח ולהגן עליהם כפי שהיית מחזיק בכסף.

 

17. קודי הנחה

קודי הנחה מונפקים בכפוף לזמינות וניתן לבטל אותם ללא הודעה מוקדמת בכל עת. ניתן להשתמש בהנחה אחת בלבד לכל הזמנה ולא ניתן להשתמש בהן כנגד הרחבות, משלוחים, חבילות שי או כל מתקן אחר שמסופק על ידי Box4u. ניתן להחיל הנחות רק על הזמנות אינטרנטיות בכתובת https://box4u.co.il/.  ניתן להשתמש בקודי הנחה רק ברכישת השובר הראשונית. לא ניתן להשתמש בקודי הנחה ב- https://box4u.co.il/ בוקס פור יו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש בקודי הנחה על מוצרים ספציפיים. חלק מקודי הנחה זמינים רק במוצרים נבחרים.

 

18. תחרות / פרסי צדקה, כרטיסים להדפסה ולצאת

לא ניתן להחליף, להאריך או להחזיר פריטים אלו.

19. הגנת מידע

הפרטיות שלך היא בראש סדר העדיפויות שלנו. הפרטים שלך ישמשו רק לעיבוד הזמנות, לאיסוף משוב ונתונים לגבי המוצרים והשירותים שלנו ולשלוח לך חומר פרסומי (במידה וצורפת לשירות זה). קבלני משנה עשויים לשמש גם כדי למלא משימות מטעמנו, כולל אך לא מוגבל לנקודות המוזכרות בסעיף זה.

 

20. מדיניות פרטיות

את מדיניות הפרטיות שלנו ניתן למצוא כאן.

 

21. הנחיות רשת חברתית

התנהגות משתמש: אתה מסכים לא להעלות, לפרסם, לשלוח דוא"ל או לשדר בדרך אחרת: (א) כל תוכן משתמש או נתונים אחרים שהם שקריים, לא מדויקים, בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, פוגעניים, משמיץ, וולגרי, מגונה, חודר לפרטיות של אחר, שנאה, או שמבזה או מאיימת בדרך אחרת על פרט או קבוצת אנשים על סמך דת, מגדר, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, גיל או מוגבלות; (ב) כל פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "דואר זבל" או כל צורה אחרת של שידול; או (ג) כל חומר המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו להפריע, להזיק, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת.

תוכן שפורסמו על ידך: אתה מאשר שאתה אחראי לכל המידע, הנתונים, הטקסט, התוכנה, התמונות, הגרפיקה, הווידאו, ההודעות וחומרים אחרים ("תוכן משתמש"), בין אם פורסם בפומבי ובין אם הועברו באופן פרטי, שאתה מעלה, פרסום, דואר אלקטרוני או שידור אחר דרך האתר או שירותי הרשת החברתית. עבור כל תוכן המשתמש שאתה בוחר לפרסם, אתה מעניק לנו את הזכות והרישיון נטולת תמלוגים, תמידית, בלתי חוזרת, לא בלעדית וניתנת לרישיון משנה לשימוש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות מתוך, להפיץ, לבצע ולהציג תוכן משתמש כזה (שלם או חלק) ברחבי העולם ולשלב אותו ביצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה מאוחר יותר. תהיה לנו הזכות (אך לא החובה) לפי שיקול דעתנו הבלעדי לסרב, להעביר או להסיר כל תוכן משתמש המפר את התנאים וההגבלות הללו או מעורר התנגדות אחרת.